Aanvraag dorpsprojecten aardbevingsgemeenten weer open

Veendam -  Nog tot en met 28 april 2017 kunnen dorpen die in 1 van de 9 aardbevingsgemeenten liggen, weer een aanvraag indienen voor Dorpsvisies en Landschap. Bij de eerste ronde in 2016 is aan 9 dorpsprojecten subsidie toegekend vanuit dit leefbaarheidsprogramma van Kansrijk Groningen.

Dorpen kunnen een aanvraag indienen tot 28 april voor het versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van hun dorp. Hierbij kan gedacht worden het herstel /aanaarden van steil randen van de wierde voor bescherming van archeologisch materiaal en verzakking, herstel van oude paden en routes (ossengang, kerkenpaden), herstel en aanleg van kenmerkende beplanting, het zichtbaar maken van historische terreinen en het versterken van monumentaal groen (zoals bijzondere solitaire bomen). Op dit moment lopen er al negen projecten. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het opzetten van een dorpstuin, het aanleggen van een natuurspeelplaats in Pieterburen, het ontwikkelen van groene ommetjes, het herstel van een kloostermuur en het zichtbaar maken van de ligging van Borg Onstaborg in Sauwerd. Aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Dorpsvisies en Landschap. Dorpen die geselecteerd worden, krijgen vervolgens nog eens zes weken tijd om de plannen verder uit te werken. Daarna beslist het programmateam welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. De voorwaarden en een toelichting op het programma zijn te vinden op de website van Landschapsbeheer Groningen, www.landschapsbeheergroningen.nl. Het leefbaarheidsprogramma wordt gefinancierd door de NAM, de provincie Groningen en cofinanciering door derden. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.