Wethouder Verschuren ‘predikt’ in dienst

HOOGEZAND - Afgelopen zondag was Peter Verschuren, wethouder voor de SP, als gast aanwezig in een dienst van het Evangelisch Centrum Hoogezand. Hij werd hartelijk welkom geheten en er werd waardering uitgesproken voor zijn werk als Wethouder en voor het feit dat hij een hart heeft voor mensen en dat hij dat ook in zijn werk laat zien.

Tijdens zijn toespraak gaf hij aan tijdens zijn jeugd de religie vaarwel te hebben gezegd en aangestoken te zijn door de linkse politiek en lid te zijn geworden van de SP toen de partij opgericht werd. Hij gaf aan het toe te juichen ook veel mensen te kennen met een religieuze achtergrond die goed willen leven, die anderen willen helpen en ook klaar staan voor anderen. De politiek in Hoogezand heeft daarom ook de banden aangehaald met o.a. Charitas, het leger des Heils en de stichting Present.

Hij benoemde verder dat de ethische waarden van de SP solidariteit, menselijke waardigheid en rechtvaardigheid zijn. De heer Verschuren bespeurde ook bij meerdere mensen met een christelijk achtergrond deze waarden.

Hij gaf aan met teksten uit het nieuwe testament uitstekend uit de voeten te kunnen. Hij noemde Mattheus 25 waar Jezus zegt: dat je de hongerige te eten moet geven, dat je de vreemdeling gastvrij moet onthalen, dat je de naakte moet kleden en dat je de zieke en gevangene moet bezoeken..