Informatie en discussie over schulden en armoede

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Dinsdag 18 april houdt Humanitas afdeling Midden-Groningen haar jaarlijkse ledenvergadering in wijkcentrum De Kern aan de Rembrandtlaan te Hoogezand. Naast de gebruikelijke punten van het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de bestuursverkiezing, is er informatie en discussie over het thema schulden en armoede.

Schulden en armoede is een nog steeds een actueel maatschappelijk thema. De vrijwilligers van Humanitas van Paperaszó, maar ook de vrijwilligers, die betrokken zijn bij de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers, komen veel in aanraking met gezinnen met schulden. Het bestuur van de afdeling heeft daarom besloten om in haar ledenvergadering aandacht aan dit probleem te besteden.

Karla Greven, ambtenaar van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en verantwoordelijk voor de Gemeentelijke Kredietbank zal in een inleiding houden over deze problematiek. Zij zal daarbij ook ingaan op de nieuwe aanpak van schulden, die in Amerika is ontwikkeld. Uitgangspunt in deze nieuwe aanpak is dat men ervan uitgaat dat schulden en langdurige armoede stress veroorzaakt bij mensen en men daardoor niet meer in staat is zelfstandig uit de schuldenproblematiek te komen. In de nieuwe aanpak leren gezinnen met schulden stapsgewijs met beloningen weer uit de problematiek te komen te komen. De methode is gebaseerd op hersenwetenschappen.