Levende historie in Slochteren

Slochteren - Vrijdagavond 31 maart om 20.00 uur brengt de Stichting Historisch Vertellen zes historische figuren tot leven in de Hervormde Kerk van Slochteren. De personages zijn met elkaar verbonden door de relatie die ieder van hen heeft gehad met Henric Piccardt, de heer van Slochteren.

Dat kan puur zakelijk zijn geweest, familiair, of als werknemer – werkgever. Ieder verhaal werpt een ander licht op de persoon van Piccardt, en geeft meer inzicht in het leven rond 1712. De verschillen met onze tijd zijn enorm. Stichting Historisch Vertellen is voortgekomen uit de groep Rondom Piccardt, die in 2015 een van de drie prijzen won van “De Vonk van Slochteren”. Inmiddels heeft de groep vertellers in wisselende samenstelling aan verschillende presentaties inhoud gegeven. Steeds met groot succes. De avond begint met een korte inleiding, verzorgt door de voorzitter van de nieuwe stichting, Karla Ubels. Daarna zullen de vertellers hun opwachting maken in 18-de-eeuwse kleding: Anna Habina Lewe van Middelstum (nicht van Piccardt); Maria Brunsvelt (getalenteerde echtgenote van Herman Collenius, de Groningse schilder die o.a. de portretten van Piccardt en zijn vrouw Anna schilderde); Henric Coeur (bouwmeester), Arp Schnitger (befaamd orgelbouwer), Sientje Schaaphok (kruidenvrouw) en Hermanna Piccardt. Na afloop mengen de personages zich tussen het publiek, voor zij weer vertrekken. Tijdens de optredens mogen er geen beeld- of geluidsopnamen gemaakt worden. De deuren van de kerk gaan om 19:30 uur open. Afgaand op het succes van voorgaande voorstellingen, ligt het in de lijn der verwachting dat de kerk vol zal stromen. Wilt u zeker zijn van een kaartje á € 7,50, kunt u dit reserveren tijdens kantooruren op telefoonnummer 050-4041545 of via de website: www.rondompiccardt.com. Op de dag zelf worden er nog kaarten verkocht aan de deur van de kerk.