Leerlingen planten bomen

HOOGEZAND - Op woensdag 22 maart togen leerlingen en begeleiders van obs Burgemeester Verkruisen uit Muntendam naar het Gorechtpark in Hoogezand. Zij plantten bomen in het kader van de boomfeestdag.

Met het oog op de herindeling per 1 januari 2018 worden tijdens de Boomfeestdag de wortels gelegd voor de verbinding van de drie huidige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Hiervoor worden door het bestuur 3 verbindingsbomen geplant. Na enkele toespraken en openingshandelingen konden ook de leerlingen aan de slag.

De ochtend bestond uit het planten van bomen en struiken en deelname aan één van de activiteiten bomen ontdek-pad of recycle-gym. Ook leerden de kinderen hoe zij in de winter bomen kunnen herkennen door naar de knoppen, de vorm en de schors te kijken. Omdat het op sommige plekken behoorlijk drassig was, kwamen de regenlaarzen en oude kleren goed van pas. Aan het eind van de ochtend kreeg iedere deelnemende school nog een presentje van de organisatie mee. De kinderen en de begeleiders kijken terug op een hele leuke en leerzame ochtend.