GS stemmen in met aanleg Natuurnetwerk

Westerbroek - De Provincie Groningen laat weten dat de Gedeputeerde Staten instemmen met de Prestatieovereenkomst 2017 provincie Groningen - Prolander. De overeenkomst heeft als doel het vastleggen welke prestaties in 2017 geleverd dienen te worden en welke middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld. Belangrijke speerpunten in 2017 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het Natuurnetwerk.

In de besluitenlijst wordt verder vermeld dat dit Natuurnetwerk in combinatie met waterberging gaat om het natuurgebied in het Zuidelijke Westerkwartier, de aanleg van de natuurgebieden in Westerwolde en de realisatie van de verbindingszone Westerbroek. Laatstgenoemde verbindingszone is er eentje tussen de natuurgebieden Zuidlaardermeer en Midden Groningen.