Jongerencentrum introduceert BAAZ University

HOOGEZAND - Jongerencentrum BAAZ introduceert BAAZ University. Dat is een nieuw initiatief voor alle burgers van Hoogezand-Sappemeer.

Het doel is om kennis vergroten en het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s waar nog (te) weinig over bekend is.

Eenmaal per maand diepen de jongeren een thema uit, door bijvoorbeeld een spreker uit te nodigen, een film of documentaire te vertonen of een dialoogtafel te houden. Dat wordt steeds een avond voor iedereen die geïnteresseerd is om mee te praten.

De thema’s kunnen overal over gaan. Van nieuwe lokale initiatieven tot: het al dan niet bestaan van buitenaards leven, over de economie van de toekomst of over het wel of niet legaliseren van softdrugs, de gevolgen van klimaatverandering, over populisme en radicalisering tot propaganda in de media.

Ook kunnen ideeën worden aangedragen. De enige spelregel is dat het onafhankelijke maatschappelijke onderwerpen moeten zijn die vrij besproken kunnen worden.

De eerste BAAZ University is in de landelijke Week van het Geld. Het thema is Het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Het basisinkomen zou een maandelijks onvoorwaardelijk geldbedrag moeten zijn, dat iedere volwassen Nederlander ontvangt. Het wordt individueel uitgekeerd en is ten minste hoog genoeg om sober in levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast verkleint een basisinkomen de rol van de overheid en moet het de sociale zekerheid versimpelen.

Frans Kerver is iemand die een jaar heeft mogen leven van een basisinkomen. Hij komt deze avond naar BAAZ om zijn verhaal te doen en het gesprek aan te gaan met geïnteresseerden. Hij gaat in op wat de invoering van een basisinkomen voor gevolgen zou kunnen hebben voor de burgers van Hoogezand-Sappemeer.!

De zaal gaat open om 18.30 uur. De toegang is net als de koffie en thee gratis. De avond is in Jongerencentrum BAAZ aan de Nieuweweg 4 in Hoogezand. Meer informatie via jongerenwerk@kwartierzorgenwelzijn.nl.