Aftrap Noordelijke Odd Fellowweek in Zuidlaren

Hoogezand-Sappermeer - In het kader van de nationale Odd Fellowweek van 3 tot en met 8 april houden ook de noordelijke loges een aantal bijeenkomsten. De start van de Odd Fellowweek in de noordelijke provincies is op zaterdag 1 april in Brasserie ’t Hof van Zuidlaren (naast de Sprookjeshof). Iedereen is tijdens de bijeenkomst welkom.

Prof. dr. Paul Scheffer (bekend van zijn politieke commentaren op televisie) geeft dan een lezing over ‘Immigratie en onbehagen in Nederland en Europa’ tijdens een symposium met verschillende sprekers. Ongetwijfeld zal hij ook ingaan op de recente ontwikkelingen na de Tweede Kamerverkiezingen. Toegang voor hele dag bedraagt € 12,50 inclusief lunch met soep en consumpties en de ontvangst is vanaf 11.00 uur. Schrijf je in door het bedrag over te maken op bankrekening NL15 RABO 0379 1493 11 ten name van Noorder Kampement. Het middaggedeelte, dat om 13.30 uur begint, kan ook afzonderlijk worden bijgewoond na contante betaling van vijf euro aan de zaal.