Metamorfose natuurbosje Sappemeer ingezet

Hoogezand-Sappermeer - Het spontaan opgekomen berkenbos bij de Klinkertunnel in Sappemeer is zaterdag onder handen genomen. Met praktische hulp van kunstenaars van het Beleveniscollectief, vrijwilligers, wethouder Metscher en wijkmanager Hermans is er hard gewerkt aan paden van houtsnippers, zit- en balanceerstammen, een wigwam van samengebonden jonge berken en stapstammen.

Bewonersorganisaties Boswijk en De Vossenstreek besloten vorig jaar de handen ineen te slaan en in het enige natuurlijke bos dichtbij de beide wijken leuke natuurlijke speelplekken te creëren. Het groen zou in het najaar van 2015 eigenlijk gekapt worden aangezien de grond te zijner tijd bestemd is voor woningbouw. Maar aangezien het ene deel van de wijk Vosholen nog niet is volgebouwd en bewonersorganisaties Boswijk en De Vossenstreek daarom tegen voortijdige kap streden, kon het bos destijds worden gered. Nog twee zaterdagen gaan de handen uit de mouwen en dan zal het jonge bos de complete metamorfose naar speelbos hebben ondergaan. Zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers en de financiële bijdragen van provincie Groningen, gemeente Hoogezand-Sappemeer en een deel van het wijkbudget van  bewonersorganisatie Boswijk zou dit project niet van de grond zijn gekomen. De omwonenden hopen dat er nog lang kan worden genoten van het bos en de groene omgeving.