Menterne uitgebouwd, sloop Ruitershorn

MUNTENDAM - De afgelopen maanden heeft de gemeente Menterwolde gewerkt aan een plan voor centralisatie van de binnensportaccommodaties en verbetering van sporthal De Menterne. Ook is gekeken hoe het gebied rondom de Menterne zo goed mogelijk benut kan worden, nu en in de toekomst.

De huidige bezettingscijfers van de binnensportaccommodaties zijn zo laag dat het noodzakelijk is om een keuze voor één accommodatie te maken. Het college is ervan overtuigd dat De Menterne, na een verbouwing, onderdak kan bieden aan alle sportverenigingen en een goede ontmoetingsfunctie kan krijgen.

Om ervoor te zorgen dat De Menterne jarenlang een kwalitatief goede sportaccommodatie en ontmoetingsplek voor het dorp kan zijn, is er een minimaal een renovatie nodig. Er kan ook gekozen worden voor een verbouwing, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de sportvelden.

Het college geeft de voorkeur aan deze variant: er kan dan een uitbouw komen met nieuwe kleedkamers, waardoor het oppervlakte van de huidige kleedkamers bij de sportzaal betrokken kan worden. Ook is er in deze variant plaats voor een sportcafé. Na diverse berekeningen blijkt dat er in voldoende ruimte in De Menterne ontstaat voor alle sportverenigingen, ook voor de verenigingen die nu gebruik maken van sportcentrum Ruitershorn. Er moet dan wel een goede spreiding over de week komen, want niet iedereen kan tegelijkertijd trainen. Pas nadat De Menterne verbouwd is, zal sportcentrum Ruitershorn gesloopt worden.

De directe omgeving van De Menterne wordt op termijn verbeterd. Het college wil een aantrekkelijk dorpshart creëren; een echte ontmoetingsplek met sociaal-culturele voorzieningen en een locatie waar door iedereen gesport kan worden. Op termijn, na de herindeling Midden-Groningen, kan het gemeentehuis een andere functie krijgen; eventueel krijgen de basisscholen hier in de toekomst een plek. Door meerdere functies in dit gebied onder te brengen kan er zo een levendige dorpskern ontstaan. De plannen hiervoor zijn momenteel in ontwikkeling en worden gebruikt om subsidies aan te vragen voor aanpassingen aan sportaccommodatie De Menterne en de directe omgeving.