Bewoners welkom bij presentatie onderzoek

HOOGEZAND - De afgelopen weken zijn de leerlingen uit de vierdeklas havo en vwo van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand bezig geweest met geografisch onderzoek in hun eigen omgeving. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

De leerlingen werden namelijk niet alleen begeleid door hun aardrijkskundedocent op school, maar hadden ook de beschikking over een coach op het gemeentehuis, een ambtenaar met kennis van zaken die hen kon helpen in hun onderzoek.

De AJC’ers deden in het kader van hun praktische opdracht onder andere onderzoek naar: de woonwensen van jongeren, aanlegsteigers in Kielwindeweer, de locatie van een crematorium en naar zonneparken in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het onderzoek bestond uit bronnenonderzoek, enquêtes en veldwerk.

Het is de bedoeling dat de uitkomsten gepresenteerd worden aan een ieder die er belang bij zou kunnen hebben. Dat is de reden dat er een avond georganiseerd gaat worden waar alle leerlingen de kans krijgen hun onderzoek en de uitkomsten daarvan te laten zien en horen. Niet alleen de ouders van de leerlingen zijn daarbij welkom, maar ook de inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

De presentatie zal plaatsvinden op woensdagavond 15 maart a.s., aanvang 19.30 uur in Wijkontmoetingscentrum Vredekerk aan de Van der Duyn van Maasdamweg 216 in Hoogezand.