Vroeger en Nu: De Snikke

MARTENSHOEK - In deze drieëntwintigste aflevering van onze rubriek Vroeger en Nu zijn we neergestreken in Martenshoek. Niet alleen tegenwoordig een druk winkelcentrum, maar van oudsher, toen hier nog een haven met een sluis lag, was hier al veel bedrijvigheid. Schepen voeren af en aan en er was langs het voormalige Winschoterdiep veel nering in winkels, bedrijven en herbergen.

Achter de camera twee supermarkten, de Aldi en de Jumbo en een aantal appartementen. In vroeger tijden stond op deze plek de stoomolieslagerij en meelfabriek van H.E. Buurma. Voor ons de Verlengde Hoofdstraat, nu de Meint Veningastraat, met rechts de Hora Siccamastraat.

Deze straat geeft toegang tot de Abramskade, waar het bedrijf SCA is gevestigd. De historie van SCA Hoogezand gaat terug tot het jaar 1963. In dat jaar gaat in Hoogezand, de productie van damesverband van start. Destijds nog onder de naam Mölnlycke, het moederbedrijf, opgericht in 1849 in Zweden. In 1975 werd Mölnlycke overgenomen door SCA.

Op de foto uit 1940 zien we op deze plek het belastingkantoor van Hoogezand, gebouwd in 1786 door Scato Gockinga, als hofstede Zomerzorg. Gockinga was ook de ontwerper van de villa’s Overwater en Buitenlust. Hij was sinds 1783 ambtman van Selwerd en richter van Sappemeer, in welke functie hij zitting hield in het Regthuis, het tegenwoordige hotel Faber, toen nog gelegen bij de Hoogezandsterbrug. Na hem woonde op dit landgoed mr. Wiardus Hora Siccama, griffier van het Vredegerecht en later notaris te Hoogezand. De bossen van het vroegere buiten Vredenburg omzoomden toen nog het huis. In 1823 volgde Jhr. Mr. Johan Rengers Hora Siccama zijn vader op als notaris. Hij was ook burgemeester van Hoogezand van 1841 tot 1849. De naam van de toenmalige bewoners van deze hofstede leeft voort in de naastgelegen Hora Siccamastraat. De rijksbelastingdienst werd hier in 1920 gehuisvest. Daar woonde niet alleen de inspecteur, maar ook waren de kantoren van de Inspectie en de dienst der Rijksbelastingen er gevestigd. Ontvanger der directe belastingen was toen dhr. C.P. Vogelenzang. Het belastingkantoor is halverwege jaren 60 van de vorige eeuw verhuisd naar de Haydnlaan in het Zuiderpark. In het pand was in de jaren 70 van de vorige eeuw buurt- en jongerencentrum de Snikke ondergebracht, tot het in 1981 afbrandde. In het buurt- en jongerencentrum traden bands op, zoals bijv. Johnny Concrete, , werden films vertoond en werden voorlichtingsavonden en discussieavonden georganiseerd.

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com. Meer over de historie van onze gemeente vindt u op: www.gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl en www.historische-vereniging-hs.nl.