Gouden Grutto naar Muntendam?

MUNTENDAM - De verkiezing voor de Gouden Grutto is in volle gang. Deze prijs is voor de boer die vogelvriendelijk onderneemt. Een kanshebberspaar daarvoor woont in Muntendam: Peter Harry Mulder en zijn vrouw Eline Ringelberg.

,,We zijn de enige Groninger boer die is genomineerd en een van de twee akkerbouwers. De rest is veeboeren. Er is steeds veel aandacht voor weidevogels, maar slechts weinig voor akkervogels. Daarom zou het zo goed zijn als die wat vaker onder de aandacht komen. De Gouden-Gruttoverkiezing is daarvoor een vehikel.’’

Peter Harry is boer én vogelaar op akkerbouwbedrijf Kloosterplaats. Peter Harry: ,,Ik zag in 2008 voor het eerst een grauwe kiekendief jagen over mijn akkers en was direct bij de les. Ik vroeg me af: wat moet je nou eigenlijk doen om de akkervogels, die bedreigd worden, te helpen? Ik zet me samen met mijn partner Eline actief in voor akkernatuur én voor een goede boer-burger relatie: we hebben de werkgroep Boerenbuitengebied opgericht, we geven rondleidingen, boerderij-educatie aan kinderen en laten van ons horen in (social) media.’’

Werkgroep Boerenbuitengebied, met een actieve groep vrijwilligers uit Muntendam en omstreken, zet zich in om het akkerlandschap natuurrijker te maken. Dat maakt de akkerbouw weerbaarder en het landschap fraaier. Goed voor boer én burger. Met 5% natuurlijke begroeiing in een gebied stimuleer je de natuurlijke plaagbestrijding zodanig dat bijvoorbeeld insecticiden tegen luizen niet meer nodig zijn. Concreet: agrarisch natuurbeheer zoals akkerranden, vogelakkers, wintervoedselveldjes, bloemenranden, aangevuld met natuurvriendelijk bermbeheer, struweelaanplant, inrichting van ‘overhoekjes’. En óp de akkers zorg voor bodemleven.”

,,Op de mooiste plekken plaatsen we picknickbanken en informatiepanelen voor wandelaars en fietsers. Mensen genieten van de ‘nieuwe natuur’ in dit voorheen kale akkerbouwgebied. Met het prijzengeld kunnen we hieraan verder werken! Zodat de bodem weer vruchtbaarder wordt, gewassen steeds weerbaarder en wij tegelijkertijd kunnen blijven genieten van hoog aan de hemel jubelende veldleeuweriken.”