Automobilisten halen massaal voet van gas

VEENDAM - De campagne die Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie hebben gevoerd op de N33 is zeer succesvol. Het aantal snelheidsovertreders is sinds de start van de campagne in mei 2016 gedaald met 55 procent. De officiële campagneperiode is nu ten einde, maar de twee wegen blijven onder de aandacht van de politie. En de borden die aandacht vragen voor de maximumsnelheid blijven voorlopig staan.

Zowel de politie als Rijkswaterstaat signaleerden voorafgaand aan de campagne dat veel weggebruikers de limiet van 100 km/uur overschreden. Zij zetten daarom samen een campagne op. Belangrijke doelstelling was om het aantal extreme snelheidsovertreders te halveren. Zes maanden lang is er intensief campagne gevoerd. Met een combinatieaanpak van onder meer mottoborden langs de weg, geïntensiveerde politiecontroles, hectometerpaaltjes met daarop de limiet, promotieacties en online voorlichting is de geldende limiet onder de aandacht gebracht bij de weggebruikers.

De politie heeft op beide wegen zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. De politie richtte zich daarbij vooral op de grovere overtredingen. Door snelheidsovertreders staande te houden kon de politie met hen in gesprek gaan over hun rijgedrag. Daarbij werden soms ook beelden van de dashcam getoond. De staande houdingen hebben bovendien een preventief effect, omdat het ook voor de andere weggebruikers zichtbaar is dat de politie controleert op de weg.