Masterclass politiek voor beginners

HOOGEZAND - Op dinsdag 14 maart – een dag voor de landelijke verkiezingen – doen de leerlingen uit de deelschool bovenbouw havo/vwo van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand mee aan de landelijke scholierenverkiezingen. Ter voorbereiding hierop geeft Petra Stienen op vrijdagmiddag 3 maart om 16.15 uur een masterclass ‘Politiek voor beginners’, die is bestemd voor meisjes en jongens uit de bovenbouw havo/vwo van het Aletta. Ook docenten zijn van harte welkom.

Petra Stienen is vanaf 9 juni 2015 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Politicus, columnist en arabist Petra Stienen ontving vorig jaar de Aletta Jacobs Prijs van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat met de leerlingen onder andere in gesprek over ambities in de politiek en welke thema’s zijn voor jou van belang? Antje Diertens en Wieke Paulusma (beiden D66 Groningen) zijn hierbij ook aanwezig.

Op vrijdagavond 3 maart aanvang 19.30 uur geeft Petra Stienen een lezing in de theaterzaal van het Aletta aan de Laan van de Sport 4. De lezing is getiteld ‘Durf je stem te laten horen! Petra Stienen en de lessen van Aletta Jacobs.’ Meer informatie over deze lezing onder de noemer Aletta Avond Academie is te vinden op www.aletta.nl. De toegang is gratis, belangstellenden worden verzocht zich via de site aan te melden.