Jubilarissen in de bloemen gezet

Hoogezand-Sappermeer - Bij de Vrouwen van Nu in Sappemeer zijn weer veel dames in de bloemen gezet vanwege meerdere jubilea.

De dames Berg en van der Schoot zijn 50 jaar lid. Mevrouw Van der Tuuk is 45 jaar lid. De dames Nienhuis en Oosting al 35 jaar. De dames Nannen en Dikkema al 30 jaar en de dames Drent en Bakema 25 jaar.

Alle dames kregen een passend geschenk en een bloemetje. Ook werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen omdat een bestuurslid gaat verhuizen. Uit het feit er twee nieuwe bestuursleden werden gevonden, blijkt wel dat het een fijne gezellige vereniging is, waar mensen graag iets voor willen doen.

Wilt u meer informatie, kom dan kijken op de vrijwilligersmarkt op 26 maart in het winkelcentrum, de dames staan daar met hun breicafe en kunnen u veel over de diverse activiteiten vertellen. Natuurlijk kunt u ook bellen met het secretariaat: 0598 446467.

Staand van links naar rechts De Dames Nienhuis, Dikkema, Nannen, v/d Tuuk, Berg,

v/d Schoot, Bakema,. Zittend van links naar rechts de dames Nienhuis en Drent.

Helemaal rechts: onze voorzitster mw. Bos.