Vluchtelingen sluiten integratietraject af

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Een flinke groep Syrische vluchtelingen heeft afgelopen week het Introductietraject Thuis in Hoogezand-Slochteren, Menterwolde afgerond. Deze groep bestaat uit Syrische vluchtelingen die in 2016 in één van de drie gemeenten zijn gehuisvest.

Het introductietraject biedt nieuwkomers in de gemeenten een gestructureerde training over een aantal belangrijke onderwerpen. Het traject loopt naast de brede maatschappelijke begeleiding die nieuwkomers van Humanitas krijgen, naast de reguliere inburgeringstrajecten die zij moeten volgen om de Nederlandse taal te leren. Het Introductietraject Thuis in Midden-Groningen wordt samen met de drie gemeenten, Bureau Woontalent, BWRI, de GKB, woningcorporaties Lefier en Groninger Huis en Cosis uitgevoerd.

Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst werd het eerste traject op een plechtige en feestelijke manier afgesloten. De deelnemers ontvingen een certificaat van deelname van burgemeester De Jonge van Hoogezand-Sappemeer. Ook ondertekenden zij de participatieverklaring. Hierin staan de vier belangrijke Nederlandse waarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Deelnemers geven met de ondertekening aan dat zij deze waarden respecteren en een actieve bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving. Hierna sluiten we het traject af met een hapje en een drankje.