Vroeger en Nu | Garage Bosch

WESTERBROEK - In deze éénentwintigste aflevering van onze rubriek Vroeger en Nu staat de camera op de Rijksweg West in Westerbroek, met achter ons het Winschoterdiep, met daarover de Westerbroeksterbrug. De weg langs het Winschoterdiep heette in de volksmond vroeger het Trekpad : het was namelijk in het verleden een veel gebruikte weg met verkeer van en naar de stad Groningen.

Daarnaast was het een smalle weg direct langs het kanaal, waar alle verkeer over moest. Scheepsjagers, voetgangers, fietsers, paard en wagen, zelfs vee. Later steeds meer auto’s , vrachtverkeer en bussen. Er gebeurden veel ongelukken. Omstreeks 1920 kwam er steeds meer druk op de overheden om de weg te verbreden, maar dat was niet zo simpel, want er stonden veel bomen langs de weg en ook de bebouwing was een obstakel. Het heeft even geduurd voordat met de werkzaamheden werd begonnen. Het was een hele operatie en zeer kostbaar.

Omstreeks 1932/1933 werd met de voorbereiding begonnen en in 1937 begonnen de werkzaamheden. Er werden veel huizen gesloopt en een groot aantal bewoners moest een groot gedeelte van hun voortuin inleveren. Achter de bomenrij langs werd een nieuw zandtracé gestort. Het zand werd deels gehaald uit zgn. zandgaten, in Westerbroek werd dit gehaald uit ‘Jan Kremers’s gat’ ( later werd dit de gemeentelijke stortplaats). Uiteindelijk werd het een klinkerweg en werd de weg 5 meter breder gemaakt, nagenoeg de dubbele breedte van de oude weg met ernaast een fiets- en voetpad.

Tegenover de Westerbroeksterbrug stond de garage van Willem Bosch ( later werd de garage overgenomen door zijn zoon Dick). Omstreeks 1880 stond er op deze plaats een dubbele woning. In 1921 werd het pand verkocht aan de gemeente Groningen. In 1930 werden de woningen gesloopt en er werd een nieuw huis en een garage gebouwd. In 1937 werd alles weer afgebroken, zowel de woning als de garage, ten behoeve van de verbreding van het Trekpad.

Er werd een garage gebouwd met erboven een woning, bewoond door Willem Bosch en zijn vrouw Alie met hun beide kinderen. In 1956 werd de woning verbouwd voor twee gezinnen en kwamen zoon Dick met zijn vrouw Janny met hun gezin er wonen. In 1973 werd het pand verkocht aan Joop Strating en verhuurd. Sinds 1978 is er het bedrijf GKB gevestigd.

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com. Meer over de historie van onze gemeente vindt u op:

www.gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl en www.historische-vereniging- hs.nl.