Vroeger en Nu | Prelleweg

HOOGEZAND - In deze twintigste aflevering van onze rubriek Vroeger en Nu staat onze camera op een markant punt in Hoogezand: op de plaat uit 1967 blikken we de vanaf de spoorbrug over het Kalkwijksterdiep in noordelijke richting. Links van het diep zien we de Beukemastraat en rechts de toenmalige Fabriekskade.

Op de voorgrond de brug tussen links de Parallelweg – in de volksmond de Prelleweg – en rechts de Stationsweg en op de achtergrond rechts aan de Fabriekskade de strokartonfabriek van Hooites-Beukema. De Provinciale Drentsche en Asser Courant van 1 april 1869 meldt: ,,De welvarende gemeente Hoogezand, waar reeds zoovele fabrieken in bloeijenden staat verkeren, zal, naar men verneemt, wederom met één worden vermeerderd, die, zoo wij hopen, zal bijdragen om meerdere welvaart te verspreiden. Door de heeren Hooites en Beukema zal daar eene stoomstroopapierfabriek worden opgerigt, met den bouw waarvan men reeds een aanvang heeft gemaakt.”

Op de plek van deze fabriek zien we tegenwoordig verzorgingshuis Voor Anker. Links van het markante gebouw in het midden stond vroeger het blokhuis van de Nederlandse Spoorwegen. Op de foto, de latere hoek Parallelweg-Beukemastraat, stond het pand van de motor- en autowerkplaats Tammeling. Na afbraak van dit pand is hier de bakkerij- en kruidenierswinkel van de Cooperatie Eendracht Maakt Macht gebouwd, tegenwoordig bekend van een vestiging van een makelaardij.

Gaan we de Parallelweg in de richting van de huidige Kerkstraat in dan zagen we daar vroeger onder andere Huize Ria, de Hoogezandster MULO-school, het Groene Kruisgebouw en Instituut Hommes. De heer J. Hommes, onderwijzer, startte in 1904 een kleine avondopleiding voor het examen landmeter. In 1906 was het aantal cursisten zo enorm gestegen, dat Hommes een instituut stichtte, dat tevens onderdak bood aan leerlingen, een internaat, gevestigd in de voormalige nieuwe Lutherse pastorie te Sappemeer.

Vanaf 1909 krijgt het de naam: Instituut Hommes. Men kon er onder meer studeren voor opzichter bij de Post en Telegrafie en voor ambtenaar bij de belastingen. Met het plan voor de oprichting van een vaktekenschool was Hommes toe aan nieuwe huisvesting. Het royale gebouw aan de Parallelweg, dat men in 1911 betrok, maakte het zelfs mogelijk een vijfjarige HBS aan het instituut te verbinden. Ook mevrouw Hommes, was onderdeel van het succes. Als hoofd huishoudelijke dienst was zij tevens ‘moeder van het gezin’. De leerlingen kwamen uit het hele land. De komst van deze nieuwe internaatsleerlingen, de ‘tuten’ zorgde ook wel eens voor onrust. De tuten waren een stuk mondiger dan de jeugdige Hoogezand-Sappemeersters en ze… deden het goed bij de dames!

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com. Meer over de historie van onze gemeente vindt u op:

http://gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl/ en www.historische-vereniging- hs.nl

©

©