Bijeenkomst rond Parkinson in de Burcht

HOOGEZAND - Woensdag 1 februari zijn mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en geïnteresseerden van harte welkom in ZINN locatie De Burcht in Hoogezand. Van 14.30 – 16.00 uur wordt er speciaal voor hen een bijeenkomst georganiseerd.

Er wordt uitleg gegeven over Parkinson, de symptomen en het verloop van de ziekte en de behandelingsmogelijkheden. Hoe kun je iemand met Parkinson het beste begeleiden en verzorgen? De aanwezige (mantel)zorgers krijgen diverse praktische tips. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De toegang is gratis.

I.v.m. de catering is aanmelding gewenst: telefonisch: 06 1253 8549 of via de mail: b.vangroenewoud@zinnnzorg.nl.