Odd Fellows steunen Stichting Leergeld en De Brug

SAPPEMEER - Odd Fellows willen iets betekenen voor de samenleving. Regelmatig worden activiteiten ontplooid om geld voor een goed doel in te zamelen. Deze goede doelen zijn altijd in de onmiddellijke omgeving.

Eén van de vaste onderdelen die de Sappemeerster Odd Fellows sponsoren is het op vakantie sturen van een gezin die daar - om welke redenen ook - geen geld voor heeft. Een ander onderdeel is het uitreiken van de Gouden Handen Award voor de beste Vmbo-leerling en het steunen van organisaties die zich bezighouden met de mensen in de knel.

Om de internationale solidariteit te verhogen wordt jaarlijks een essaywedstrijd gehouden voor leerlingen van de bovenbouw (Havo en Vwo) De winnaar mag daarna twee weken op kosten van de Odd Fellows naar New York voor onder andere een ontvangst bij de Verenigde Naties.

,,Intern houden Odd Fellows zich bezig met de vraag hoe we onze verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de samenleving. Onze samenleving kan niet zonder mensen die omzien naar anderen. We bediscussiëren als leden van de Odd Fellows hoe we dit het beste handen en voeten kunnen geven. Onze leden vormen een boeiend en bont gezelschap waar als leidraad geldt dat het niet belangrijk is wat je bent maar wie je bent. Voor Odd Fellows zijn alle mensen gelijkwaardig”, aldus Roel Nijhof, voorzitter van de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de beide Sappemeerster Odd Fellowloges.

Vervolgens overhandigde hij een cheque ter waarde van 1000 euro aan de Stichting Leergeld en een cheque ter waarde van 500 euro aan Stichting De Brug. Beide bedragen zijn door de leden bijeen gebracht met diverse acties. De Stichting Leergeld in Hoogezand biedt kinderen, die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn, de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dit geeft hen een springplank waardoor ze opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Zo heeft deze stichting het afgelopen jaar ruim 300 kinderen en hun ouders geholpen.

Stichting De Brug in Hoogezand is een vrijwilligersorganisatie die al vele jaren sport- en spelactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke handicap.