Zeldzame gorzen gespot in Tussenklappenpolder

TUSSENKLAPPENPOLDER - In een wintervoedselakker aangelegd in de Tussenklappenpolder zijn naast enkele zeldzame Grauwe Gorzen, ook twee zeer zeldzame Witkopgorzen waargenomen. Het is voor het eerst dat deze soort in Groningen gezien is.

Op 30 december van het afgelopen jaar vond vogelaar Lazar Brinkhuizen twee Witkopgorzen en twee Grauwe Gorzen tussen de 100-200 geelgorzen en ongeveer 50 ringmussen die op het wintervoedselveldje foerageren. Verschillende vogelaars hebben de vogels inmiddels gezien. De Witkopgors broedt van oostelijk Europees Rusland tot in Siberië. De soort overwintert normaliter voornamelijk rond de Kaspische Zee, in het Midden-Oosten en in Italië. Deze winter zijn opvallend veel Witkopgorzen gezien in ons land.

Wintervoedselakkers trekken vaak (grote) groepen zaadeters aan in de winter, zeker als ze nabij struweel liggen. Hier vinden de kleine zangvogels niet alleen voedsel in de vorm van zaden, maar ook een veilig heenkomen tussen de takken voor predatoren zoals bijvoorbeeld de sperwer. De meest algemene soorten die zich te goed doen aan de zaden zijn vinken (vink, keep, groenling en de vrij zeldzame frater) en gorzen (geelgors, rietgors). Soms zelfs in groepen van enkele honderden vogels. Ook patrijzen, fazanten en duiven (houtduif en holenduif) foerageren graag in deze akkers.

In het oosten van Groningen stimuleert ANOG het beheer van wintervoedselveldjes in de nabijheid van opgaande begroeiing. Vooral op zandgrond is een mooi aantal wintervoedselveldjes aangelegd. Voor de zeldzame Grauwe Gors heeft ANOG in het recente verleden struweel aangeplant in het gebied rondom Meeden. Daar is in 2011 een broedgeval van deze vogel geconstateerd. Wie weet blijven de nu aanwezige Grauwe Gorzen ook hangen en vestigen ze een territorium in het aankomende broedseizoen. Qua agrarisch natuurbeheer heeft Tussenklappen ze in ieder geval veel te bieden!