De Burcht zoekt vrijwilligers

HOOGEZAND-SAPPEMEER - In woonzorgcentrum de Burcht op de Psychogeriatrische afdeling (PG) verblijven overwegend bewoners met dementie. Wie oud wordt, krijgt vaak te maken met ziekte en beperkingen. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn eigen levensgeschiedenis. Met dat als uitgangspunt bieden wij respectvolle en goede zorg. We willen woonsfeer en zorg bieden, waar wij onze eigen ouders aan zouden toevertrouwen.

Binnen de PG afdeling starten we met een uniek project. Een extra huiskamer waar tussen 11.00 en 19.00 uur bewoners komen om samen activiteiten te doen. Te denken aan onder meer koken, bakken, spelletjes doen, creatief bezig zijn, bewegen en een tuinproject. De maximaal acht bewoners die hier komen hebben vooral behoefte aan aandacht, gezelligheid en een fijne sfeer waarin ze geactiveerd worden en er optimale aandacht is voor hun welbevinden.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die samen met een professionele Woon Assistent vorm geven aan de dag.