Seks in sauna: Slochteren af van hoofdpijndossier

EEMSVERLAAT - De gemeente Slochteren is verlost van een regelrecht hoofdpijndossier: de camping Eemsverlaat. Het stukje grond waar de camping op staat gaat over naar de gemeente Groningen. Er is van alles mis op deze camping, aldus de gemeente. Een van de meest in het oog springende misstanden: recent werd bij een controle geconstateerd dat mannen seks hebben in de sauna. Daar is geen vergunning voor.

Maar er is voor geen toestemming of vergunning bij deze camping. De afgelopen periode heeft de gemeente Slochteren nog de nodige acties ondernomen richting camping Eemsverlaat. Er staan meerdere bouwwerken op de camping die zijn gebouwd zonder daarvoor benodigde vergunningen. Daarvoor is inmiddels een dwangsom opgelegd van 10.000 euro. Inmiddels is gebleken dat de uitbaters die dwangsom zullen moeten betalen omdat niet aan de aanschrijving is voldaan. De horeca en sauna bij de camping mogen alleen gebruikt worden door campinggasten, maar er is telkens geconstateerd dat niet alleen campinggasten gebruik maken van deze voorzieningen. Ook hiervoor is een dwangsom opgelegd van 10.000 euro. Als bij een volgende controle weer mensen van buiten de camping aanwezig zijn, is men ook die dwangsom verschuldigd. Verder ligt er een bouwstop op het gehele perceel. Het is gebleken dat het ter plekke geldende bouwverbod niet werd nageleefd. Daarom is een dwangsom in het vooruitzicht gesteld van 10.000 euro bij een volgende overtreding van het bouwverbod. Slochteren heeft in het kader van de grenscorrectie, in verband met Meerstad, de situatie voor de omwonenden van de camping op deze manier zo goed mogelijk overdragen aan Groningen. Er heeft inmiddels een overdracht plaatsgevonden, zodat de gemeente Groningen in 2017 verder zal gaan waar het voor Slochteren dan ophoudt.