Meesterpianist Marietta Petkova in Museum De Buitenplaats

EELDE - Zondag 8 januari 2017 om 14.00 uur presenteert Marietta Petkova in Museum De Buitenplaats haar nieuwe dubbel cd Préludes. Marietta Petkova speelt een selectie van haar nieuwe dubbel cd: Préludes. Tevens geeft zij een mondelinge toelichting op de préludes die ze speelt van Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin en Sergej Rachmaninoff.

De live cd is opgenomen in Lausanne, Zwitserland. In de prachtige Salle Paderewski – de grootste zaal van Casino de Montbenon, waar Marietta al eerder cd’s opnam. Zelf zegt Marietta: ,,Op 20 mei vorig jaar keerde ik terug naar deze legendarische concertzaal met een programma bestaande uit Préludes van Bach (BWV 933-938), Scriabin (Opus 11) en Chopin (Opus 28). Ook de opnamen van deze avond vormen een statement voor mijn liefde voor cycli van Préludes als muzikale vorm en bevestiging van mijn overtuiging dat, in tegenstelling tot studio-opnamen, alleen live-opnamen de kern van de muziek kunnen ontsluiten. In de concertzaal wordt men niet afgeleid door de grenzeloze mogelijkheden om tot het uiterste te perfectioneren. Daar is slechts één keuze: de noodzakelijkheid van het moment. Op deze unieke avond in Lausanne heb ik dat magische moment weer mogen ervaren”. Uiteraard is er na afloop van het concert de mogelijkheid om de cd te kopen en te laten signeren.