Alzheimercafé: hoe maak ik contact?

ZUIDLAREN - Woensdag is er weer het maandelijkse Alzheimercafé om 19:30 in de Ludinghe, Zuidlaren. Het thema van de avond is ‘Hoe maak ik contact? en gaat over belevingsgerichte zorg. De nadruk ligt op het maken van contact, om het isolement te doorbreken. De spreker van de avond is Anne Gietema van Lentis. Iedereen die niet van het reguliere vervoer gebruik kan maken kan contact opnemen met de Belbus.