Boek over de geschiedenis van de Groninger scheepsbouw

HOOGEZAND - Maandag om 9.30 uur wordt in het Grand Café van Het Kielzog in Hoogezand (Gorecht-Oost 157) het nieuwste boek over ‘een’ geschiedenis van de Groninger scheepsbouw ten doop gehouden.

Het boek Turfschuiten en Kustvaarders gaat over de geschiedenis van de Groninger scheepsbouw en is geschreven door dr Ingrid Wormgoor uit Sappemeer. Het boek wordt aangeboden aan burgemeester Peter de Jonge en wethouder Oetra Gopal, portefeuillehouder Cultuur en Erfgoed. Ingrid Wormgoor houdt bij de presentatie een inhoudelijke inleiding.

Het boek handelt onder meer over de broeders van het schuitenmakersgilde in de stad Groningen, die in de zeventiende eeuw een enorme stimulans kregen, toen de vervening van de Veenkoloniën van start ging. De vraag naar turfschuiten was zo groot dat ze daar bij lange na niet aan konden voldoen. Het duurde daarom niet lang voordat in de nieuw ontgonnen veengebieden tal van werven en werfjes werden opgericht. Dat was het begin van een bloeiende bedrijfstak die tot op de dag van vandaag voortbestaat.

Eerst werden vooral turfschuiten gebouwd maar het duurde niet lang voordat de Groninger schippers hun waren verder weg wilden brengen en om grotere, zeewaardige schepen vroegen. De omvang van die schepen zorgde echter voor problemen omdat de kanalen smal en ondiep waren. De aanleg van het Eemskanaal bracht uitkomst, maar kon niet verhinderen dat de scheepsbouw langzaam haar belang verloor.

Turfschuiten en kustvaarders laat zien hoe bloei en crisis elkaar afwisselden en hoe de Groninger scheepsbouwers zich elke keer opnieuw aanpasten aan de veranderende omstandigheden. De scheepsbouw is ook tegenwoordig , ondanks alle achteruitgang, nog steeds van belang voor de provincie en vooral voor Hoogezand en omgeving. Daarbij mogen ook de vele toeleveringsbedrijven niet vergeten worden.