Gemeente werkt niet mee aan zoutwinning Nedmag

HOOGEZAND-SAPPEMEER/VEENDAM - /VEENDAM Het college van Burgemeester en Wethouders wil geen medewerking verlenen aan de plannen voor de zoutwinningslocatie bij Kiel-Windeweer. Naar de mening van het college veroorzaakt de voorgenomen zoutwinning veel onzekerheid en onrust bij de bevolking (nu en in de toekomst) en dat komt bovenop de aardbevingenproblematiek, het schadeonderzoek dat nu in Kiel-Windeweer en omgeving plaatsvindt en de voorgenomen plaatsing van windmolens in de omgeving van Meeden.

Wethouder José van Schie vat de argumenten samen: ,,Het college constateert dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is voor deze plannen. Bovendien voorziet het college imagoschade voor het gebied. Kiel-Windeweer geldt als een beschermd dorpsgezicht dat niet gebaat is bij bodemdaling. In de afgelopen jaren is er veel (maatschappelijk) geld geïnvesteerd in de vaarrecreatie en de zoutwinning leidt tot kapitaalsvernietiging.”

Een gemeentelijk ‘nee’ tegen de plannen van Nedmag betekent niet dat de zoutwinningslocatie er niet komt. Als de gemeente niet meewerkt aan de opstelling van een ontwerpbestemmingsplan kan Nedmag proberen haar plannen te realiseren via het ministerie van Economische Zaken.