Nieuw gemeentehuis Midden-Groningen in Hoogezand

HOOGEZAND - De Stuurgroep herindeling Midden-Groningen heeft een keuze gemaakt voor de huisvesting van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Zij wil de nieuwe huisvesting voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in Hoogezand onderbrengen en daarnaast aanhaken bij steunpunten in de dorpen en wijken. Het nieuwe centrale gebouw wordt aan het Kielzog gebouwd en krijgt een duurzaam karakter.

De stuurgroep kiest hiervoor omdat het nieuwe gemeentehuis dan centraal in de grootste kern van het gebied ligt en voor veel inwoners goed bereikbaar is. De aansluiting bij het Kielzog en de ligging tegenover winkelcentrum de Hooge Meeren heeft volgens de stuurgroep een duidelijke meerwaarde.

De locatiekeuze is ook in lijn met het Kompas, de strategische visie aangereikt door de samenleving. Daarin is opgenomen dat meer gemeentebrede of regionale voorzieningen geconcentreerd worden in de stedelijke kern Hoogezand. Het nieuwe gemeentehuis komt op de plek van het huidige gemeentehuis in Hoogezand.