Alle scholen in Menterwolde krijgen Bieb op School

MUNTENDAM - Bij de behandeling van de begroting heeft de gemeenteraad besloten dat ook onderzocht moest worden hoe er op het bibliotheekwerk in Menterwolde bezuinigd kan worden. De gemeente heeft naar aanleiding van deze opdracht samen met Biblionet bekeken hoe met minder financiële middelen een zo goed mogelijk aanbod geboden kan worden. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente de focus wil leggen op het concept ‘bibliotheek op school’.

De gemeente wil met name kinderen stimuleren om te lezen en goede voorzieningen hiervoor bieden. Het college heeft er daarom voor gekozen om de bibliotheeklocaties iets anders in te richten: binnenkort komen op alle basisscholen in de gemeente ‘bibliotheken op school’. Bibliotheken op school zijn, zoals de naam al zegt, letterlijk een plek op school waar wordt gewerkt aan taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden. Daarmee levert de bibliotheek een bijdrage aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen.

De bestaande bibliotheken in Muntendam en Noordbroek blijven gewoon open, hier kunnen inwoners dus net als nu boeken lenen. De bibliotheek in Zuidbroek gaat verhuizen van dorpshuis De Broeckhof naar brede school ‘Het Kwartet’. De bibliotheek in Meeden wordt omgebouwd naar een bibliotheek op school.