VROEGER EN NU | Station Sappemeer-Oost

SAPPEMEER - In deze vijftiende aflevering van onze historische rubriek Vroeger en Nu richten we de camera op een plek, die momenteel volop in het nieuws is : het met sluiting bedreigde station Sappemeer – Oost. Sluiting van Sappemeer-Oost is voorzien als op termijn lijnen van het oosten en noorden van onze provincie op het hoofdstation Groningen aan elkaar gekoppeld worden.

Dan dient er één treinstation in Hoogezand te sluiten, zo schrijft de provincie in het programma van eisen voor de aanbesteding van regionale spoorlijnen met ingang van 2021. Na 134 jaar zal op het treinstation Sappemeer-Oost dan niet meer worden gestopt. Nadat in de tweede helft van de negentiende eeuw ook de gebieden buiten, wat wij nu de randstad Holland noemen, na wetsondertekening door Koning Willem III, werden aangesloten op het Nederlandse spoorwegennet, kwam Sappemeer te liggen aan de Staatslijn 162-B.

Deze spoorlijn zorgde voor een verbinding van de haven van Harlingen met de noordelijke provinciehoofdsteden Leeuwarden en Groningen en het Duitse achterland. Het tracé werd van west naar oost aangelegd en gefaseerd geopend: in 1866 tot Groningen en in 1868 tot Winschoten. In 1876 was de lijn doorgetrokken tot de Duitse grens. De Hoogezandster dichter Jan N. Spiekman dichtte bij die gelegenheid : ,,Tot haren aanleg werd besloten, Geteekend door des Konings Hand, En ons Gewest, lang afgesloten, Staat nu met ’t Rijk in schoon verband!”.

De foto uit 1925, gekiekt in westelijke richting, toont niet alleen de spoorwegovergang, maar ook de dubbele rails over de spoorbrug over het Borgercompagniesterdiep. Links zien we het stationsgebouw van het type Visvliet – een hoog eenvoudig rechthoekig gebouw –, geopend in 1891 en in 1973 afgebroken en vervangen door een abri.

In 1917 werd aan dit gebouw een wachtkamer der derde klasse gebouwd. Boven de wachtkamers de woning van stationschef Kampen. Rechts aan de spoorlijn de woning van Rorije, hij was spoorwegwachter en hij bediende tevens de spoorbrug. Het grote gebouw midden-rechts herbergt de christelijke lagere school van hoofdmeester Turkstra, met daarachter de kleuterschool. Verderop, rechts tegenover het stationsgebouw een houten kantoortje met loket, bestemd voor de kaartverkoop. Het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer keert zich anno 2016 unaniem tegen de voorgenomen sluiting van dit treinstation.

De politiek noemt het van wezenlijk belang voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer dat station Sappemeer-Oost openblijft. Of … zoals de dichter Spiekman in 1868 al schreef : ,,De spoorweg, waarvan men in ’t Zuiden, Reeds jaren heeft geprofiteerd; En -wie zou ’t U ten kwade duiden-, Reeds jaren door U is begeerd”.