Aletta en Rehoboth samen in zee

HOOGEZAND-SAPPEMEER - De beide vo-scholen Aletta en Rehoboth gaan samenwerken om duurzaam, kwalitatief goed, voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen in Hoogezand-Sappemeer. De samenwerking is dinsdagmiddag 1 november gemarkeerd door - geheel naar Hoogezandse traditie - gezamenlijk een boot te water te laten van de dwarshelling op de Historische Scheepswerf Wolthuis.

In de boot Ineke de Roo (algemeen directeur dr. Aletta Jacobs College) en Dick Wilbrink (locatiedirecteur CSG Rehoboth). Dit onder goedkeurende blik van de wethouder van onderwijs Erik Drenth op de kade.

De scholen gaan samenwerken omdat ze beide met krimp te kampen hebben. Concurreren is geen optie omdat beide scholen dan waarschijnlijk veren moeten laten in het aanbod van richtingen en vakken.

Ook met het oog op de aardbevingen is samenwerking een verstandige keuze. De gebouwen van beide scholen moeten worden verstevigd. De bedoeling is om een van beide schoolgebouwen te verstevigen. Op termijn zouden alle kinderen van beide scholen in een gebouw moeten worden ondergebracht. Hiermee wordt ook voorkomen dat de exploitatie van de gebouwen onder zware druk komt, omdat de gebouwen te groot zijn in verhouding tot het aantal leerlingen.