Vroeger en Nu | Scheepswerf Van der Werff

HOOGEZAND - Vroeger en Nu, aflevering veertien, standplaats van de camera: op de grens van Hoogezand en Sappemeer, waar in vroeger tijden het Winschoterdiep onder de Bonthuizerbrug door stroomde en nu de parkeerplaats, waar iedere zaterdag een warenmarkt wordt gehouden. We worden omringd door een aantal markante gebouwen : achter ons het Bontehuis.

Het oorspronkelijke Bontehuis, gebouwd in 1908, was onder meer in gebruik als onderdak voor verwaarloosde kinderen. Honderd jaar geleden was er de rijtuigenverhuur van Groeneveld gehuisvest. Het huidige pand is gebouwd in 1927, nadat het vorige Bontehuis in vlammen was opgegaan. Rechtsachter een rijksmonument gebouwd in 1914 : Villa Zonneschijn en links van ons de Hoofdstraat met de slager; de supermarkt, de slijterij, het garagebrijf en het tankstation. Toen de Hoofdstraat nog Zuiderstraat heette -de straat lag immers aan de zuidzijde van het Winschoterdiep- zagen we daar o.a. de kruidenierswinkel van de dames Helmers , houthandel Brand (holtjemoaker Brand), meel- en cichoreifabriek Benes met het kantoor en tevens woning van hoofdboekhouder Moesker, bakkerij Van Delden en leerlooierij Van Dam. Op de plek waar nu de garage met tankstation is, was tot 1938 de scheepswerf van de firma Van der Werff. Op de foto uit 1922, geschoten door de bekende fotograaf Harmannus Johannes Jozefus Conens, zien we de tewaterlating (stapelloop) van een schip bij deze scheepswerf. Op de werf een portaalkraan en rechts daarvan de directeurswoning. Rechts in het Winschoterdiep, ongeveer ter hoogte van waar nu de Oosterparkstraat toegang geeft tot het in 1932 door de DUW, de Dienst Uitvoering Werken (Werkverschaffing), aangelegde -en nu Rijksmonument- Oosterpark, zien we een bij Van der Werff gebouwde driemaster: de Seeteufel. Deze schoener werd in 1919 gebouwd maar bleek door de opkomst van een nieuw type schip, de coaster, moeilijk te slijten en bleef daardoor wel zo’n zes jaar onverkoopbaar aan wal liggen. In 1938 verhuisde de werf van Van der Werff naar Westerbroek, daar werd de produktie van grotere schepen ter hand genomen. In de zomer van 1962 werd besloten, om het nog in opdracht zijnde werk (de 4 baggerbakken) af te maken en vervolgens het bedrijf te beëindigen. Het personeel (toen nog zo’n kleine 40 man) had dan ruim de gelegenheid om naar ander werk uit te kijken. Rond de jaarwisseling 1962-1963 werd de grond verkocht aan de AKU (Akzo-Nobel) t.b.v. Silenka (PPG). Verderop de mast- en blokmakerij van Hulsebos en bij de bomen rechts (nu recht tegenover de Rembrandtlaan) was tot ongeveer 1955 de scheepswerf van Coops. De weg rechts op de foto heeft een steenslagverharding en langs het kanaal zien we een modderpad, het jaagpad. Hier liepen de paarden, die de schepen door het kanaal trokken.