Scholen in Noordbroek en Zuidbroek versterkt

NOORDBROEK/ZUIDBROEK - De komende 3 tot 5 jaar worden de scholen in Noordbroek en Zuidbroek verder aardbevingsbestendig gemaakt. Het college en de schoolbesturen hebben daarover overeenstemming bereikt. Deze week presenteren zij hun plannen. De plannen worden nog ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en de medezeggenschap van het onderwijs.

Kern van de plannen is dat de beide scholen in Zuidbroek samen worden onder gebracht in Het Kwartet, dat bouwkundig wordt versterkt. De Noordsuythoeve in Noordbroek zal ook bouwkundig worden versterkt. Het is mogelijk dat de kinderen tijdens de versterking niet in hun school kunnen blijven. In dat geval zal een tijdelijke school worden ingericht waar de kinderen verblijven voor een periode van maximaal 30 weken.

Het plan volgt op de bekendmaking eind 2015 over de toestand van de scholen. Toen is in kaart gebracht welke ingrepen noodzakelijk waren om de huidige gebouwen aardbevingsbestendig te maken. De plannen die nu gepresenteerd worden beschrijven hoe de scholen ook bestendig gemaakt kunnen worden tegen mogelijk veel zwaardere aardbevingen in de toekomst. De partijen willen de scholen niet alleen versterken, maar direct ook extra aandacht besteden aan duurzaamheid, energiezuinigheid en het onderwijskundig gebruik.