Officiële opening Warmtenet Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand-Sappermeer - Het Sportcentrum De Kalkwijck en Het Kielzog krijgen vanaf november 2016 duurzame energie aangeleverd uit het Warmtenet in Hoogezand-Sappemeer. Op woensdag 26 oktober wordt de installatie officieel in gebruik genomen.

Het Warmtenet is geïnitieerd door de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de provincie Groningen, stichting Energy Valley en Waterbedrijf Groningen Duurzaam. Laatstgenoemde exploiteert het Warmtenet. Het bedrijf heeft de leidingen aangelegd, waarin water circuleert dat verwarmd wordt door houtpelletkachels. Het Sportcentrum De Kalkwijck en Het Kielzog (theater en de bibliotheek) zijn de eerste gebruikers.

De opening van de installatie vormt tegelijk het startmoment waarbij de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Waterbedrijf Groningen samen met de provincie, wooncorporaties en Eska gaan verkennen hoe in de toekomst nog meer huizen van duurzame warmte kunnen worden voorzien.

Het uiteindelijke doel van het Warmtenet is om de restwarmte door het bedrijf Eska op de locatie Meint Veningastraat te gebruiken voor verwarming van woningen en gebouwen.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer en Waterbedrijf Groningen willen een actieve bijdrage leveren aan de transitie van fossiele naar duurzame energie. De ontwikkeling van dit warmtenet bespaart tot 75 procent in het gebruik van fossiele brandstof en de uitstoot van CO2 ten opzichte van verwarming op aardgas met een HR-ketel. Een goed voorbeeld hoe met de inzet van biomassa als brandstof en water als warmtedrager het gebruik van aardgas grotendeels vervangen kan worden.