Vroeger en Nu | Veenkoloniale Bank

SAPPEMEER - In deze dertiende aflevering van onze rubriek Vroeger en Nu staan we op de middenberm van de Noorderstraat in Sappemeer met links van de camera de in brons gegoten koppen van Johan en Rieks, het in 2011 onthulde beeld van het alom bekende duo de Askay Brothers. Achter ons de in de jaren 1872/73 gebouwde neo-gothische Sint Willibrorduskerk, een rijksmonument, naar een ontwerp van dr. Pierre Cuypers, ook bekend als architect van onder andere het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam.

De torenspits van deze kerk bleek tijdens de novemberstorm van 1972 niet bestand te zijn tegen het natuurgeweld. Deze kerk verving in 1873 de aan het Kleinemeersterdiep staande schuilkerk. Een schuilkerk is een van buiten niet als zodanig herkenbaar kerkgebouw, zoals die ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden werd gebruikt door katholieken, remonstranten, lutheranen en doopsgezinden. Direct ten westen van de Sint Willibrorduskerk stond vroeger de kraamkliniek van de Sint Jozef-stichting. Menig nieuwe wereldburger uit deze regio zag hier het eerste levenslicht…

Voor ons de Dr. Aletta Jacobsstraat met links Werktheater Môi en rechts de makelaardij en de kapsalon. Op de prachtige kleurenplaat uit 1960, gekiekt door mevrouw C.H.M. Clobus – Conens, zien we het Winschoterdiep met links de Amsterdamse Bank, vervolgens de ingang naar het prinses Margrietpark (Dr. Aletta Jacobsstraat) , rechts daarvan Foto Beumer en de in Jugendstil gebouwde Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband Sappemeer. In 1903 werd deze bank opgericht met als doel : kredietverlening tegen hypotheek en onroerend goed. In 1988 werd dit prachtige en beeldbepalende gebouw gesloopt.

Rechts van dit monumentale pand was het ook al in vroeger dagen een drukte van belang: het dubbele pand met herenmodemagazijn Gebr. Meijer en rijwielhandel Schaap, kleermakerij H. Bos en Zn., galanterie- en speelgoedzaak Kuipers, bakker Heikens (later cafetaria), kruidenierswinkel Middendorp, zaadhandel gebr. Dries (Theuwissen). Oostelijk van het Hundslaantje een dubbel winkelpand met daarin handwerkzaak Leidekker en drukkerij Kremer, vervolgens kleermakerij Visker, brandstoffenhandel en sigarenmagazijn Teuben, kruidenierszaak Jo Koeneman en slager Pol.

De vestiging van de Veenkoloniale Bank te Sappemeer bleek in een grote behoefte te voorzien en dank zij haar medewerking zijn vooral in de jaren 1903 tot ongeveer 1920 vele kleine schippers van de binnenvaart in staat gesteld het vervoer over water naar wens te verzorgen en zijn zij door hard werken er in geslaagd hun schepen door grotere en modernere te vervangen. De Veenkoloniale Bank heeft een grote bijdrage geleverd tot de financiering van de bouw van duizenden schepen en vaartuigen. Na de Tweede Wereldoorlog hield de bank zich vooral bezig met de financiering van coasters. Miljoenen guldens werden aan leningen verstrekt ten behoeve van Groninger kapiteins, die hierdoor alle wereldzeeën konden bevaren.

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com Meer over de historie van onze gemeente vindt u op: http://gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl en www.historische-vereniging-hs.nl.