Geschiedenis komt tot leven

HARKSTEDE - Op 22 oktober treedt de groep Rondom Piccardt voor het eerst op voor publiek. Zij wonnen in 2015 een van de drie prijzen van De Vonk van Slochteren. Met het prijzengeld bekostigden zij het maken en huren van prachtige kostuums.

Daardoor lijkt het alsof de tijd ruim driehonderd jaar heeft stilgestaan, wanneer vijf personages uit 1712 de kerk van Harkstede bezoeken. De voorstelling begint om 15:00 uur. Na afloop blijven de personages nog even om zich tussen het publiek te mengen, voor zij weer vertrekken.

Anna Habina Lewe van Middelstum zoekt naar een voor haar erg belangrijk gastenboek. Maria Brunsvelt vertelt hoe het voelt om als talentvolle vrouw niet dezelfde waardering te krijgen als mannelijke kunstenaars. Henric Coeur stelt enigszins cynisch vast dat hij als bouwmeester boven zijn opdrachtgever staat, nu deze in de kelder begraven ligt. Cornelia Sipkema verhaalt over de overstroming die haar Meindert het leven kostte, en haar tante Sientje spuwt haar gal over de tiran van de Ommelanden. Helaas kunnen twee andere personages door persoonlijke omstandigheden niet komen: Arp Schnitger, de orgelbouwer, en Hermanna Piccardt, de nicht van Henric Piccardt. Historicus Bernardine Beenackers opent de bijeenkomst, en leest aan het begin hun boodschappen van verhindering voor.

De leden van de groep zullen de komende jaren regelmatig de geschiedenis rondom Piccardt op historisch verantwoorde wijze gaan spelen. Dat kunnen zij ieder apart doen, in duo’s of als gehele groep, al naar gelang de wensen en mogelijkheden die er zijn. Hiervoor worden echter nog fondsen gezocht. Er is inmiddels ook een onderwijsprogramma aan het project gekoppeld. Zes scholen in de gemeente Slochteren hebben daar reeds belangstelling voor getoond. De historische personages kunnen echter ook bij andere gelegenheden hun opwachting maken. Om het project voor de toekomst veilig te stellen en goed te sturen, is er een stichting voor in het leven geroepen.