Minister akkoord met splitsing Steelande

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Op 1 januari 2017 wordt woningcorporatie Steelande wonen uit Groningen onderdeel van Groninger Huis en Wierden en Borgen. Op woensdag 28 september 2016 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn goedkeuring gegeven aan de juridische splitsing van Steelande wonen.

Dat betekent dat de woningcorporatie, met ruim 3.500 huurwoningen in de gemeenten Groningen en Hoogezand - Sappemeer, op 1 januari 2017 wordt opgesplitst in twee delen. Het deel Groningen wordt samengevoegd met woningstichting Wierden en Borgen uit Bedum. Het deel Hoogezand-Sappemeer wordt samengevoegd met woonstichting Groninger Huis uit Zuidbroek.

Op 2 augustus 2016 hebben de woningcorporaties officieel toestemming aangevraagd voor een juridische splitsing en samenvoeging. Aan de aanvraag ging een uitgebreide voorbereiding vooraf, waarin alle betrokkenen hun mening konden geven. Alle huurdersorganisaties en bewonerscommissies verleenden hun instemming aan het plan. Ook de gemeenten in het werkgebied van de woningcorporaties leverden een positieve zienswijze in. Tenslotte gaven de ondernemingsraden van Steelande wonen, Wierden en Borgen en Groninger Huis een positief advies af. Daarmee was het draagvlak gegarandeerd en kon de aanvraag ingediend worden.