Groningers en Drenten naar Den Haag

REGIO - Al meer dan vijftig bewoners vanuit de Groningse en Drentse Veenkolonien gaan morgen naar de Tweede Kamer in Den Haag. Om 11.00 uur begint daar de commissievergadering over het energie akkoord. Daarin wordt het Windpark Drentse Monden en Oostermoer besproken.

Veel inwoners van het gebied zien dit windpark absoluut niet zitten. Door hun aanwezigheid in Den Haag willen zij blijk geven van het feit dat windturbines in de regioniet gewenst zijn en dat er een zeer goed alternatief ligt in de vorm van een zonnepark. Om 6.45 uur verzamelen de demonstranten bij de rotonde van N33/N34 bij Gieten.