Actie kanskaarten Humanitas succes

HOOGEZAND-SAPPEMEER - De kanskaartenactie, die in de maanden maart tot en met juni in Harkstede is gehouden, is een succes. Bij 22 van de ongeveer 140 adressen, waar een kanskaarten bezorgd was, kon hulp geboden worden. Dus een score van 15 procent.

Op de kanskaart staan vragen over of men hulp of ondersteuning nodig heeft voor het aanvragen van inkomensafhankelijke zaken, zoals aanvragen participatiefonds, kwijtschelding van waterschapslasten en/of gemeentelijke belastingen, zorg- en huurtoeslag, voedsel- of kledinghulp, enz. De kanskaarten werden in de bovengenoemde periode in een aantal straten in Harkstede bezorgd.

Dit is gedaan door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede en GKV de Bron te Harkstede in samenwerking met Humanitas afdeling Midden-Groningen. De kanskaartenactie is uitgevoerd in overleg met de gemeente Slochteren. Na ongeveer een week gingen de vrijwilligers van de kerken opnieuw bij de bewoners langs om contact te maken en te vragen of men hulp nodig had. Was hulp of aanvullend informatie nodig, dan werd een afspraak gemaakt en kwam een vrijwilliger van de afdeling Midden-Groningen van Humanitas langs. Deze ondersteunde de bewoner bij het doen van een aanvraag of bood hulp om een financieel probleem op te lossen.

Er is voor gekozen gericht de kaarten te bezorgen in een aantal straten in Harkstede en niet in het hele dorp. Dit omdat er straten zijn, waarvan de inschatting was, dat de respons minimaal zou zijn.

Het aantal items waarover hulp werd gevraagd was 93, hetgeen neerkomt neer op een gemiddelde hulpvraag per adres van ongeveer 4 of 5 items. Ook werd in een aantal gevallen aan de vrijwilliger gevraagd ook nog even langs te gaan bij een ander adres om hulp te beiden.

Humanitas en de kerken van Harkstede zijn zeer tevreden over het resultaat. Humanitas hoopt dat ook in andere dorpen in Slochteren vrijwilligers te vinden zijn, die dit nuttig voorwerk - de kanskaart bezorgen en een weekje later langs het adres te gaan met de vraag of men nog hulp nodig heeft- wil gaan doen. Vrijwilligers of organisaties kunnen zich melden bij het kantoor van Humanitas in Hoogezand.