Humanitas zoekt vrijwilligers voor de hulp aan vluchtelingen

HOOGEZAND-SAPPEMEER/SLOCHTEREN - /SLOCHTEREN De afdeling Midden-Groningen van Humanitas is op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning die een huis toegewezen hebben gekregen in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Humanitas doet in opdracht van beide gemeenten de maatschappelijke begeleiding van die vluchtelingen.

Hiervoor zoekt Humanitas vluchtelingencoaches, vluchtelingenondersteuners, voorlezers en fietsinstructeurs. De vluchteling spreekt vaak nog geen of beperkt Nederlands en heeft hier nog geen sociaal netwerk. Door Humanitas wordt het gezin of de persoon aan een vluchtelingencoach gekoppeld. De coach helpt de vluchteling met praktische zaken, gaat mee naar instanties en geeft adviezen. In hun werk worden deze vluchtelingcoaches ondersteund door twee beroepskrachten.

De vluchtelingenondersteuners helpen met allerlei praktische zaken, zoals het inrichten van de woning en het vervoer van vluchtelingen naar instanties. Ook vervoer naar een ziekenhuis of specialist kan hieronder vallen. Kortom vele kleine vormen van hulp bieden om de vluchteling zo snel mogelijk onderdeel laten worden van onze samenleving. Bezit van een auto en kunnen improviseren zijn voor deze vrijwilligersfunctie nodig.

Als u minder vrije tijd beschikbaar hebt, maar wel graag iets wilt doen voor vluchtelingen, is het voorlezen van kinderen of het geven taalondersteuning of van fietslessen mogelijk iets voor u. Door kinderen eenmaal per week voor te lezen verbetert hun Nederlands. Bij taalondersteuning oefent u eens per week de Nederlandse taal met een vluchteling. Het geven van fietslessen spreekt voor zich. Veel vluchtelingen hebben nog nooit gefietst als ze in Nederland komen.

Voor belangstellenden houdt Humanitas een voorlichtingsbijeenkomst op maandag 3 oktober in haar kantoor aan de Kerkstraat 161 te Hoogezand. In deze voorlichtingsbijeenkomst wordt ook verteld wat Humanitas nog meer doet en welke vrijwilligersvacatures er zijn. De aanvang is 19.30 uur.