Snikdraai

KIELWINDEWEER - De elfde aflevering van onze rubriek Vroeger en Nu brengt ons naar de Snikdraai (ook wel Snikhuisdraai genoemd) in Kiel-Windeweer of zoals men hier vaak hoort : Kiel. De naam Kielwindeweer is een samenvoeging van de namen De Kiel en het ten zuiden daarvan gelegen Windeweer, twee dorpen, die aan elkaar zijn vastgegroeid. Van 1812 tot 1821 was Windeweer een zelfstandige gemeente, die in 1821 opging in de toenmalige gemeente Hoogezand.

Kiel-Windeweer ontstond halverwege de zeventiende eeuw als nederzetting langs het Kieldiep, vroeger Kielsterdiep en ook Hoofddiep van Windeweer genoemd, dat als gevolg van de turfwinning is aangelegd als zijkanaal van het Winschoterdiep en door loopt naar het Grevelingskanaal. Na het afgraven van de turf werd de ondergrond door de stad Groningen uitgegeven als landbouwgrond.

Kiel-Windeweer is ongeveer 100 meter breed en acht kilometer lang. Het is een duidelijk voorbeeld van de lintvorm, zoals de veenkoloniën die kennen. Het Kiel(ster)diep was oorspronkelijk de belangrijkste transportroute van en naar het dorp. Nu is dat de Kielsterachterweg (de N.385). Nadat de beroepsvaart rond 1973 stopte werden enkele bruggen vervangen door dammen. In 2008 is ten behoeve van de pleziervaart de doorvaart hersteld met deels nieuwe bruggen en sluizen. De schepen maken gebruik van de schutsluis te Kielwindeweer uit 1908, die zijn huidige vorm kreeg in 1927. Kielwindeweer is sinds 2006 een beschermd dorpsgezicht.

Op de foto uit ongeveer 1910 zien we de voetdraai (nu de Snikdraai genaamd) over het Kielsterdiep. Het doorvaartgeld voor schepen bedroeg in die dagen 2 centen. Opvallend op de oude opname is op de linker oever een klein koetsje : in het boek “De Snik van Kiel – Windeweer, ofwel het Kielster Veer 1798 – 1949” lezen we, dat het hierbij gaat om het koetsje van dokter Krull. Zo’n 10 jaar geleden is het graf van het gezin van huisarts Krull in Kielwindeweer door vrijwilligers gerestaureerd. Onder het motto ‘Zörg dat t blift …!’ wordt zo cultureel erfgoed door vrijwilligers bewaard voor het nageslacht.

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com