Tegenwind Veenkoloniën stopt contacten over windturbineplannen

VEENDAM/HOOGEZAND-SAPPEMEER - SAPPEMEER Tegenwind Veenkoloniën heeft unaniem besloten om met onmiddellijke ingang geen gesprekspartner meer te zijn over de windplannen in de Groninger en Drentse Veenkolonien. De reden daarvoor is dat Tegenwind en de bij haar aangesloten actiegroepen zich stelselmatig misbruikt voelen door de overheden.

Na vijf jaar overleg met Haagse en provinciale ambtenaren, gedeputeerden, burgemeesters, de minister en zelfs het koningspaar is er volgens Tegenwindwoordvoerder Nieboer nog steeds geen enkele aandacht voor de belangen van de duizenden inwoners die de windplannen massaal afwijzen.

Het voortdurend wegkijken door de overheden en het negeren van de massieve weerstand van de bevolking tegen de windplannen en de belangen van inwoners hebben, aldus Nieboer, geleid tot ernstige vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, wat zich in Meeden uitte in sabotagepraktijken met betonstaal, fysiek geweld tussen een windboer en de woordvoerder van StormMeeden en in Drenthe met kettingen in de maisvelden.

Deze excessen in dit deel van Nederland dat bekend staat om haar ingetogen volksaard, zijn volgens Nieboer een direct gevolg van de overheid die met haar optreden zich ‘als een dictator’ gedraagt en niet geïnteresseerd is in de belangen van haar burgers.