Opnieuw vertraging bij bouw kindcentrum

HOOGEZAND-SAPPEMEER - De bouw van het Kindcentrum Vosholen loopt opnieuw vertraging op. De bouw ligt de komende weken stil. Het college van B&W van Hoogezand-Sappemeer heeft daartoe besloten omdat BAM, de nieuwe aannemer van het kindcentrum, de aardbevingsversterkingen niet veilig vindt.

Bij controle van de bouwdocumenten bleken er fouten te zitten in de door de projectconstructeur gemaakte constructieberekeningen om het gebouw aardbevingsbestendiger te maken. Hierdoor is niet gegarandeerd dat de bedachte versterkingsmaatregelen inderdaad een veilig gebouw opleveren.

Nieuwe berekeningen moeten uitwijzen of – en zo ja welke – aanpassingen in de constructie nodig zijn. De resultaten hiervan worden op zijn vroegst begin oktober verwacht. Pas dan is inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn en hoeveel tijd die maatregelen vergen.

De constructieve maatregelen die BAM als onveilig beoordeeld heeft, zijn het resultaat van berekeningen van de projectconstructeur. Juristen van de gemeente onderzoeken momenteel of het mogelijk is deze partij hiervoor aansprakelijk te stellen aangezien deze constructeur door de gemeente Hoogezand-Sappemeer is ingehuurd.

De bevindingen van BAM zijn inmiddels bevestigd door een gerenommeerd ingenieursbureau, waaraan het college van B&W een contra-expertise gevraagd heeft. De NAM staat open voor constructieve wijzigingen, ook indien dit financiële consequenties heeft.

Eind 2014 is gestart met de nieuwbouw van Kindcentrum Vosholen, het nieuwe onderkomen voor de St. Antoniusschool en de Theo Thijssenschool, en de kinderopvang door de stichtingen Prokino en KaKa. In april 2015 is gekozen voor het alsnog versterken van het gebouw in verband mettoekomstige aardbevingen. Omdat het proces van het constructierekenwerk (engineering) en de vergoeding door de NAM langer duurde dan vooraf ingeschat is de bouw stil komen te liggen. Nadat de engineering was afgerond ging de bouwkundig aannemer eind 2015 failliet. Voor de zomervakantie stelde de gemeenteraad extra krediet beschikbaar om de bouw te kunnen hervatten met een nieuwe aannemer. De gemeente betreurt de gang van zaken. Beide scholen worden opnieuw met een forse tegenvaller geconfronteerd. Veiligheid van schoolgaande kinderen staat echter voorop. Met de informatie die dankzij BAM boven tafel kwam kon het college niet anders dan het hervatten van de bouw uitstellen.