Op het nippertje...

Hoogezand-Sappermeer - Een zijonder incident tijdens de tewaterlating van de Ares bij Pattje. De heer Hidding stond als toeschouwer aan de overkant van het Winschoterdiep, naast de weg, bij Pattje Waterhuizen, om 14.00 uur was de tewaterlating. Om 1 minuut voor 14.00 komt het pleziejacht aan varen en vaarde rustig door... ,,De Ares was al los om te water gelaten te worden.’’

,,Door hard te schreeuwen van de toeschouwers en van de schipper van de sleepboot, keerde het plezierjacht op het allerlaatste moment gelukkig om. Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hij was door gevaren, dan was het plezierjacht totaal plat gedrukt tegen de wal, want de ARES was al los, om te water worden gelaten.’’