Borgercompagniesterbrug

SAPPEMEER - Deze achtste aflevering van onze rubriek Vroeger en Nu brengt ons naar : Sappemeer. We staan op de Noorderstraat en kijken richting Hoogezand. Kijken we nu naar links dan zien we de historische scheepswerf Wolthuis, daar tegenover de Borgercompagniesterstraat, met op nummer 12 nu de alom bekende muziekhandel Pekelder, naar verluidt in het jaar 1854 het geboortehuis van Aletta Jacobs.

Rechts zien we tegenwoordig de nieuw aangelegde haven van Sappemeer, met als vast baken, het in 1928 op de werf van Thiecke in Martenshoek gebouwde, 115 ton metende motorschip, de Nomadisch. Op de oude foto, gekiekt zo rond 1920, zien we de Borgercompagniesterbrug over het oude Winschoterdiep. Een draaibrug, die in 1892 de oude Borgercompagniesterbrug, een zogenaamde til, verving. Architecten waren de heren Peters en Doornbos en de aanbesteding bedroeg destijds 10.787 gulden. De nieuwe draaibrug kreeg toen ook een brugwachtershuisje. De eerste brugwachter, die aangesteld werd, was dhr. Bouman, à 1 euro per dag. Hij bediende tevens de loopbrug over het Borgercompagniesterdiep, die toegang gaf tot de Zuiderstraat en het ‘Het Eiland’. Dit was een gedeelte van de Zuiderstraat, dat volledig omgeven werd door water. Aan de ene kant door het Borgercompagniesterdiep, aan de andere zijde door het Winschoterdiep en de derde zijde door de invaart van de kolk van houthandel Maathuis.

Er werd in die dagen 5 cent tolgeld geheven voor passerende schepen. Vlak voor de bevrijding, op 13 april 1945, is deze brug opgeblazen. Na de bevrijding werd deze vervangen door een ophaalbrug. Na de demping van het oude Winschoterdiep in de jaren ‘70 is de situatie ingrijpend veranderd.

Geheel links de ingang van het Borgercompagniesterdiep en vervolgens de Zuiderstraat, later omgedoopt tot Noorderstraat. Tegenover de brug het café en de kruidenierswinkel van de familie Dijkhuis. In 1994 is het pand van Dijkhuis afgebroken om plaats te maken voor een appartementencomplex. Het nieuwe complex heet heel toepasselijk ‘Het Dijkhuis’.

Naast café en winkel van Dijkhuis het nieuwe Post- en Telegraafkantoor uit 1912, gebouwd naar een ontwerp van C.H. Peters en tegenwoordig een gemeentelijk monument. Het nieuwe postkantoor verving het oude postkantoor ten westen van de Westerschool. Het postkantoor is na sluiting in de jaren 90 verbouwd tot wooneenheden, tegenwoordig in gebruik als trainingshuis, bestemd voor jongeren, die willen leren zelfstandig te gaan wonen en het is een onderdeel van Stichting De Zijlen Groningen.

Naast het Postkantoor het pand van slager Lieberom en vervolgens de kapperszaak van J. Vochteloo, later kapper van Duinen en tegenwoordig dierenpoli Sappemeer. Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com. Meer over de historie van onze gemeente vindt u op: http://gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl/ en www.historische-vereniging- hs.nl.

© Beeld 1920: Gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer - J.Hessing / J. Tulp

© Beeld 2016 : Wim A.H. Rozema - HVHS