Boek over boerderijen Harkstede-Scharmer in de maak

HARKSTEDE/SCHARMER - Binnenkort verschijnt het Boerderijenboek van Harkstede- Scharmer, de voormalige gemeente Harkstede (1811-1821). Het gebied rondom Harkstede is van oudsher zeer agrarisch ingericht. Veel mensen waren werkzaam in deze sector en verdienden daar hun brood mee. Ruim 250 boerderijen worden beschreven met daarbij ook de families die er hebben geboerd.

Van dit aantal zijn er niet veel meer over. Schaalvergroting, mechanisatie en automatisering hebben daarin een rol gespeeld. Van nog grotere invloed was begin deze eeuw het in beeld komen van Meerstad. Veel landbouwgrond werd ingeruild voor woningbouw, water en natuur. Veel boeren stopten met hun bedrijf of vertrokken naar elders.

Al deze ontwikkelingen komen uitvoerig aan de orde en worden beschreven in hoofdstukken als: Ruilverkaveling, Afwatering, Polders en Waterschappen, Landbouwkundige ontwikkeling, Agrarische industrie en de historie van de Landbouwverenigingen. Uiteraard worden nagenoeg alle boerderijen in beeld gebracht met schitterende foto’s vanuit een ver verleden tot een recentere datum, met daarbij boerenactiviteiten en markante personen. Ook verhalen van betrokkenen kunt u in het boek terug vinden. Er wordt een periode beschreven vanaf het jaar 1600 tot en met 2015, waaraan door vele vrijwilligers ongeveer 15 jaar is gewerkt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Historische vereniging Scharmer - Harkstede en Omstreken, telefoon 050-4041850 of per mail nieborghenk@hotmail.com of met de Stichting Boerderijenboeken in de gemeente Slochteren, telefoon 0598-422186 of per mail BoerderijenboekHarkstede@ziggo.nl.