Boerderijenboek Harkstede-Scharmer

Harkstede - Binnenkort verschijnt het Boerderijenboek van Harkstede- Scharmer,  de voormalige gemeente Harkstede (1811-1821). Het gebied rondom Harkstede is van oudsher zeer agrarisch ingericht. Veel mensen waren werkzaam in deze sector en verdienden daar hun brood mee. Ruim 250 boerderijen worden beschreven met daarbij ook de families die er hebben geboerd.

Van dit aantal zijn er niet veel meer over. Schaalvergroting, mechanisatie en automatisering hebben daarin  een rol gespeeld. Van nog grotere invloed was begin deze eeuw het in beeld komen van Meerstad. Veel landbouwgrond werd ingeruild voor woningbouw, water en natuur. Veel boeren stopten met hun bedrijf of vertrokken naar elders.

Al deze ontwikkelingen komen uitvoerig aan de orde en worden beschreven in hoofdstukken als: Ruilverkaveling, Afwatering, Polders en Waterschappen, Landbouwkundige ontwikkeling, Agrarische industrie en de historie van de Landbouwverenigingen. Deze laatste groep heeft naast het behartigen van belangen voor hun leden ook maatschappelijk een positieve bijdrage geleverd aan de plaatselijke gemeenschap.

In een apart  hoofdstuk  -“Van mesolitisch jachtkamp tot Meerstad”- wordt  de archeologische ontwikkeling van het gebied op indrukwekkende wijze beschreven.

Uiteraard worden nagenoeg alle boerderijen in beeld gebracht met schitterende foto’s vanuit een ver verleden tot een recentere datum, met daarbij boerenactiviteiten en markante personen. Ook verhalen van betrokkenen kunt u in het boek terug vinden.

Het zou toch jammer zijn dat al deze ontwikkelingen aan ons voorbij gaan zonder enig vorm van naslagwerk. Er wordt een periode beschreven vanaf het jaar 1600 tot en met 2015, waaraan door vele vrijwilligers ongeveer 15 jaar is gewerkt. Het zal vele herinneringen oproepen en wellicht ook nog wel de nodige vragen.  Het boek is immers nooit compleet en ontwikkelingen gaan door maar het is een uniek exemplaar en hoort thuis op iedere boekenplank.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Historische vereniging Scharmer -  Harkstede en Omstreken, telefoon 050-4041850 of per mail nieborghenk@hotmail.com  of met de Stichting Boerderijenboeken in de gemeente Slochteren, telefoon 0598-422186 of per mail BoerderijenboekHarkstede@ziggo.nl.