Boeren en burgers werken samen

MUNTENDAM - De afgelopen maanden waren in het buitengebied tussen Muntendam en Zuidbroek regelmatig flinke groepen mensen bezig in wegbermen en op overhoekjes tussen de akkers. Wat deden zij daar? En waarom?

Het landschap tussen Muntendam, Zuidbroek, Trips en het A.G. Wildervankkanaal is ten eerste het land waarop boeren hun bedrijf uitvoeren en voedsel verbouwen voor ons allemaal. Maar het is ook het landschap waarin boeren én burgers leven, wonen en recreëren en waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Om die gezamenlijke verantwoordelijkheid concreet te maken is werkgroep Boerenbuitengebied opgericht; een werkgroep voor en door boeren en burgers. De werkgroep wordt ondersteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Boerenbuitengebied streeft naar een weerbaarder en rijker landschap waarin voor de akkerbouw minder chemische input nodig is. Dat biedt de boer bedrijfsmatige voordelen en allen een aantrekkelijker landschap. Een landschap rijker aan planten, insecten en vogels. En weerbaarder tegen bijvoorbeeld luizenplagen. Hoe dat werkt? Als er meer struiken en verschillende kruidachtige planten groeien, komen er vanzelf ook meer insecten. Insecten, ook luisetende insecten, kunnen beter overwinteren (als pop of eitje) en zijn daardoor sneller paraat als het aantal luizen op bijvoorbeeld tarwe dreigt toe te nemen. Boeren legden ook al akkerranden aan, maar daarmee alleen kom je er niet. Zo’n 5 procent van de omgeving moet ‘ruigte’ zijn, wil het werken. Daarom doen ook de bermen mee en als het even kan ook de sloottaluds en overhoekjes.

Voor twee overhoekjes – verwilderde landschapselementen van zo’n halve hectare elk – ontstond een bijzonder plan: project Grauwe Klauwier. Naast de struweelranden is ruimte gemaakt voor ruig grasland waar een paar Lakenvelders (koeien) kunnen grazen. De ‘koeienvlaaien’ trekken insecten en die trekken weer vogels. Ook zaadetende vogels zoals patrijzen (die hier ook nog zijn), hebben in de broedperiode insecten nodig voor de kwetsbare kuikens. De kers op de taart zou de komst van de Grauwe Klauwier zijn. Een prachtig vogeltje dat zijn prooi op het prikkeldraad of de doorns van meidoorn spietst.