Stichting Somali om elkaar te helpen

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Een groep Somaliërs, die al enige tijd in Nederland verblijven, heeft op maandag 9 mei in Hoogezand ten kantore van notarissen Veldkamp. Elzinga en Koster de stichting Dan-Wadaag opgericht. De stichting gaat zich inzetten op het behartigen van de belangen van de Somalische gemeenschap in Hoogezand-Sappemeer en omgeving.

Dit om te bevorderen dat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. De stichting richt zich voornamelijk op het organiseren van educatieve en culturele activiteiten en het vergroten van de kennis van de Somaliërs over Nederland. Het oprichten van de stichting is het resultaat van een aantal bijeenkomsten, die de afdeling Midden-Groningen van Humanitas onder de leiding van bureau Helios uit Groningen georganiseerd heeft om de Somaliërs wat meer kennis te laten nemen van alle facetten van de Nederlandse samenleving. daarnaast aandacht geven aan scholing van kinderen. Kinderen van de groep Somaliërs hebben vaak taal- en rekenproblemen. Door deze kinderen huiswerkbegeleiding te geven hoopt men op betere schoolresultaten.